Niet effectief vergaderen kost uw professionals 1 maand per jaar!

Vergader met de TED-methodiek

Vindt u dat er teveel vergaderd wordt, vergaderingen te lang duren (én uitlopen!) en er aan het eind van de vergadering te weinig bereikt is? U bent niet de enige.

Voor iedereen die effectief, efficiënt en duurzaam wil vergaderen heeft De Vergadertijger de TED-methodiek ontwikkeld. TED staat voor Techniek En Design. Deze methodiek voor effectief vergaderen is een bewezen methodiek ontwikkeld uit ervaring en onderzoek. Bij het VergaderDesignen wordt een nieuwe structuur neergelegd die voor elk team een eigen invulling kent.

De VergaderTechniek heeft als uitgangspunt de mensen transparant te laten communiceren met respect voor elkaars persoonlijke belangen en meningen. Met deze benadering ontstaat een vergadercultuur die passend is voor elk team, met hun eigen deelnemersgroep.

Voor vergaderteams

Speciaal voor vergaderteams hebben wij de TED (Techniek En Design)-methodiek ontwikkeld: Met een recente agenda en notulen kijken we naar inhoud, vorm en structuur en

Lees verder

Voor managers

Voor de echte vergadertijgers, die minimaal 5 uur per dag besteden aan overleggen, hebben wij een speciaal programma ontwikkeld. Één op één kijken we waar tijdswinst kan worden behaald door

Lees verder

Voor uw organisatie

Onze TED-methodiek wordt steeds vaker organisatiebreed ingezet om de interne communicatie te verbeteren. De interne overlegstructuur is is een belangrijke pijler

Lees verder

Uw 5 voordelen van de TED-methodiek

De TED-methodiek van De Vergadertijger levert u veel op. Deelnemers van trainingen gaven als belangrijkste 5 winstpunten op:

  • Tijdsbesparing van vergaderingen met minstens 15%.
  • Aantoonbare vergroting van effectiviteit.
  • De kwaliteit van besluitvorming is verbeterd.
  • Duidelijke agenda en notulen (én notulen zijn direct klaar voor verzenden).
  • De sfeer is verbeterd en de vergaderingen zijn leuker geworden.

Meer weten over ons?

Onze contactgegevens:

De Vergadertijger
M: 06 45044 331
T: 074 851 2004
E: info@devergadertijger.nl

 

 

t: 074 8512004